Comutatus

sGrid

Насока

Възобновяема енергия

Категория

Ui/UX, Software

Стартиран

2021

Какво е sGrid?

Основната функция на системата е да помогне за балансиране на електроразпределителните мрежи. Целта е да се промени използването на настоящите модели за балансиране.

Как работи sGrid?

  • Чрез прогнозиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници посредством математически модел, използващ текущи и исторически метеорологични и производствени данни.
  • администриране и прогнозиране на производството от отделни и групи RES sites

3. интеграция със съществуващи системи за наблюдение и контрол на RES sites

4.комуникация с участниците в процеса на производство и разпределение на електрическа енергия, с цел намаляване на енергийните загуби по време на нейното предаване. Решението е Модулна електронна система sGrid за наблюдение и администриране, прогнозиране и автоматичен контрол на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Ние сме тук

ул. „Тракия“ 15
София 1527, България

Свържете се с нас @

info@comutatus.com
+359885129273

Услуги