Comutatus

DRSM-DC

Клиент

DRSM

Категория

Software

Стартиран

2018

Какво е DRSM-DC?

DRSM-Dashboard Central (DRSM-DC) е софтуер за лидерство – за лидери и мениджъри вземащи решения. Това са професии характеризиращи се с необходимостта от разбиране и оценка на бъдещи ситуации и взимане на решения възможно най-лесно и бързо чрез прилагане на адекватни мерки. Проблемите, свързани с необходимостта от предприемане на действия, се крият в недостатъчна база данни и факта, че когато отговорите се открият, те остават съгласувани, но често не са документирани и са почти невъзможни за проследяване. Много мениджъри все по-често участват в международни проекти и все по-често губят връзка с преките си отговорности: организацията и ръководството на своята сфера на отговорност. DRSM-DC дава възможност да се запазят важни въпроси в сферата на отговорност, да се дефинират, делегират и контролират решения и мерки, за да се проучи успеха им и да се стигне до заключение.

Контрол върху сферата на отговорност - вземане на юридически сигурни мерки

В контекста на DRSM-DC, “зона на отговорност” се дефинира като част от йерархично организиран процесен модел. Процесите, за които потребителят носи отговорност, се разпределят на лидери и мениджъри вземащи решения чрез атрибути на отговорност. Например ролите Отговорен и Изпълняващ от Таблицата на отговорностите. Така създаваме връзка в съществуващите структури за управление на процесите. В резултат в DRSM-DC планирането на управлението на процеси непрекъснато се свързва с внедряването на управлението на процеси. По този начин стратегии, цели и ключови показатели, рискове и случаи на риск, одити, проекти, компетенции и съответните мерки могат да бъдат разпределени за процесите.

Целта е създаването на инструмент, който е възможно най-прост за разбиране и използване, за да се постигне възможно най-голямо приемане сред хората, които обикновено разполагат с малко свободно време. Въпреки това данните са организирани систематично. Може да се администрират ръчно или автоматично. Налична е проста “пилотска кабина”, от която да се извършват дейностите, включително управление на мерките. Всички задачи за изпълнение, адресирани до текущия потребител, са изброени в нея и могат да се обработват последователно.

Оперативен интерфейс за управление на процеси и данни

DRSM-Dashboard Central е инструмент за оперативно управление на процесите в една компания. Той помага на потребителя да взема решения, определя, делегира, проследява и приключва мерки и да насърчава активно управление. По този начин се улеснява постигането на ключови показатели и цели, свързани с процесите. DRSM-DC може да бъде свързан с други електронни системи за управление на процеси (например iGrafx), разработени от други производители. Организационните промени в модела на процеса се синхронизират в DRSM-DC. Данните за ключовите индикатори могат да бъдат импортирани чрез интерфейсите към външните системи в почти реално време.

DRSM DC - инструмента за контрол на работния процес за мениджъри, има модулна структура

Базовият модул DRSM DC съдържа пълен компонент за управление на подобренията (ImprovementCentral) и цялостно управление на действията и универсален модул за отчитане.

Допълнителните модули (могат да бъдат интегрирани индивидуално), те позволяват управлението на:

Стратегии (StrategyCentral)
Рискове (RiskCentral)
Одити (AuditCentral)
Проекти (ProjectCentral)
Срещи (MeetingCentral)

Клиенти на DRSM

Ние сме тук

ул. „Тракия“ 15
София 1527, България

Свържете се с нас @

info@comutatus.com
+359885129273

Услуги