За нас

„Комутатус ООД“ е основано през 2016 г. Нашата първа инициатива, подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие, беше проектиране и реализация на високотехнологична електронна система за автоматизирано подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Дизайнът на разработената система и нейният иновативен метод за прогнозиране на електропроизводството са защитени като обект интелектуалната собственост. В момента предоставяме услуги за мониторинг и прогнозиране на няколко производители на електроенергия в България.

Също така сме в партньорство с немската компания DRSM GmbH. Заедно разработваме и предлагаме DRSM DC – софтуер за оптимизация на бизнеса, предоставящ на компании и техния управленски персонал информация в реално време за контрол на управляваните процеси и зони на отговорност, независимо от местоположението.