Comutatus

Комутатус ООД е основана през 2016 г. Разположена в София, България - ние разработваме и внедряваме усъвършенствани системи за възобновяема енергия и управление.

За нашите проекти

Възобновяема
енергия

Първата ни инициатива, подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие, беше проектирането и внедряването на усъвършенствана електронна система за автоматична поддръжка на производството на възобновяема енергия.

Оттогава дизайнът на разработената система и нейният иновативен метод за прогнозиране са защитени от закона за интелектуална собственост и в момента предоставят услуги за наблюдение и прогнозиране на няколко производители на възобновяема енергия в България.

DRSM-DC

Също така сме в партньорство с немската компания DRSM GmbH. Заедно ние разработваме и предлагаме DRSM DC – софтуер за оптимизация на бизнеса, предоставящ на компаниите и техния мениджърски персонал информация в реално време за създаване на ползи за контрол върху управляваните процеси и области на отговорност, независимо от местоположението.

#sayHi

Започвате нов проект или
планирате разстрастване,
ние сме на чат разстояние

Ние сме тук

ул. „Тракия“ 15
София 1527, България

Свържете се с нас @

info@comutatus.com
+359885129273

Услуги